ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา

          โลกที่เราอาศัยและทำกิจกรรมอันหลากหลายนี้   ถึงแม้จะเป็นของแข็ง   แต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีการเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ อยู่ตลอดเวลาด้วยแรงและพลังอันมากมาย   ถ้าโลกเคลื่อนไหวผิดปกติโดยทันทีทันใดจะเกิดปรากฏการณ์ทางธรณีที่เรียกว่า แผ่นดินไหว ซึ่งมีทั้งการเคลื่อนไหวเพียงเล็กน้อยที่ทำให้พื้นดินสั่นไหวพอรู้สึกได้   จนกระทั่งถึงการเคลื่อนที่อย่างรุนแรง   ทำให้บ้านเรือนพังทลายและประชาชนเสียชีวิต   ดังตัวอย่างรายงานข่าวแผนดินไหวที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2543 และปี พ.ศ. 2544 ดังนี้   

1.2.1   แผ่นดินไหว

          รายงานข่าวแผ่นดินไหวของโลก
-    6  ตุลาคม 2543 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ริกเตอร์   ที่ประเทศญี่ปุ่น บาทเจ็บ 130 คน บ้านเรือนเสียหาย 2,334 หลัง
-    24 มิถุนายน 2544 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ริกเตอร์ ที่ประเทศเปรู คนตาย 101 คน บาดเจ็บ 2,687 คน บ้านเรือนเสียหายกว่า 50,000 หลัง
-    26 ธันวาคม 2547 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 9.0 ริกเตอร์ ที่บริเวณเกาะสุมาตรา ประเทศอินโดนีเซียก่อให้เกิดสึนามิ   สร้างความเสียหายให้กับประเทศรอบชายฝั่งทะเลอันดามันและหมาสมุทรอินเดีย   คนตายประมาณ 250,000 คน บาดเจ็บประมาณ 500,000 คน ไร้ที่อยู่อาศัยประมาณ 2 ล้านคน

ภูเขาไฟ
          ในยามปกติ   ภูเขาเป็นธรณีสัณฐานลักษณะหนึ่งบนพื้นผิวโลกที่มีทรัพยากรธรรมชาติมาก   และประดับโลกให้สวยงาม   แต่ยังมีภูเขาที่เป็นลักษณะพิเศษคือสามารถพ่นสารละลายร้อน   และเถ้าถ่าน ตลอดจนเศษหินจากภายในโลกออกสู่พื้นผิวโลกได้เราเรียกว่า ภูเขาไฟ


ภูเขาไฟ ณ อุทยานแห่งชาติเทือกเขาร็อกกี้ โคโลราโด   สหรัฐอเมริกา   ได้ระเบิดเมื่อประมาณ 24-29 ล้านปี 
ที่ผ่านมา   พ่นตะกอนภูเขาไฟออกมาทับถมกันเป็นภูเขายอดมน


          ภูเขาไฟมีทั้งที่ดับแล้วและยังมีพลังอยู่   ภูเขาไฟที่ดับแล้วเป็นภูเขาไฟที่เกิดขึ้นมานานมากอาจเป็นหลายแสนหลายล้านปี   และวัตถุส่วนที่พ่นออกมาก็แข็งตัวกลายเป็นหินภูเขาไฟบนพื้นผิวโลก   ส่วนภูเขาไฟที่ยังมีพลังเป็นภูเขาไฟที่มีการระเบิดค่อนข้างถี่และอาจจะระเบิดอีก   โดยมีประวัติการระเบิดไม่เกิน 10,000 ปีที่ผ่านมา   ปัจจุบันนี้ทั่วโลกมีภูเขาไฟที่มีพลังอยู่ประมาณ 1,300 ลูก   แต่มีภูเขาไฟที่ดับแล้วมากมายที่กลายเป็นภูเขา   และเทือกเขาที่สำคัญของโลกนักเรียนคิดว่าบนโลกนี้มีแนวภูเขาไฟอยู่บริเวณไหนของเปลือกโลก   และภูเขาไฟเกิดได้อย่างไร
          ภูเขาไฟบนโลกนี้ไม่ได้เกิดกระจัดกระจายไปทั่ว   แต่มีอยู่เฉพาะเขตเท่านั้น   ถ้าเราลองนึกถึงประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี นิวซีแลนด์ และรัฐฮาวายของประเทศสหรัฐอเมริกา   จะเห็นว่าประเทศเหล่านี้ในปัจจุบันยังคงมีรายงายเรื่องภูเขาไฟระเบิด  และเมื่อพิจารณาจากแผนที่และเห็นว่าประเทศเหล่านี้มีความสัมพันธ์กันโดยตั้งอยู่ตามขอบนอกของพื้นทวีป   เป็นแนวไปจนถึงกลางมหาสมุทรแปซิฟิกความคิดเหล่านี้จึงควรจะเป็นคำตอบได้ว่าภูเขาไฟไม่ได้เกิดทั่วไป   แต่จะเกิดเป็นแนว เป็นเขต หรือเป็นโซน ในบางบริเวณของเปลือกโลก


ลักษณะการระเบิดของภูเขาไฟ พินาตูโบ เกาะลูซอน ประเทศฟิลิปินส์
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2534


-    ให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลจากเว็บไซต์   เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับความเสียหายที่เกิดจากระเบิดของภูเขาไฟพินาตูโบ

      ภูเขาไฟระเบิด


 
โครงสร้งของภูเขาไฟ

          ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากการปะทุของแมกมา แก๊ส และเถ้าจากใต้เปลือกโลก   ก่อนการระเบิดมักจะมีสัญญาณบอกเหตุให้รู้ล่วงหน้า เช่น แผ่นดินในบริเวณรอบๆ ภูเขาไฟเกิดการสั่นสะเทือน   มีเสียงคล้ายฟ้าร้องติดต่อกันเป็นเวลานาน   เสียงที่ดังออกมานั้นเกิดจากการเคลื่อนไหวของแมกมา แก๊สต่างๆ และไอน้ำ ที่ถูกอัดไว้   เมื่อเกิดการระเบิด ลาวา เศษหิน ฝุ่นละออง เถ้าถ่านภูเขาไฟจะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟหรือออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟหรือจากรอยแตกรอยแยกของภูเขาไฟ   แมกมาเมื่อขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกเรียกว่า ลาวา (lava)   ลาวาที่ออกมาสู่พื้นผิวโลกจะมีอุณหภูมิสูงถึง  \displaystyle 1,200^0C ไหลไปตามความลาดเอียงของพื้นที่   ส่วนแก๊สที่ออกมาด้วยก็จะล่องลอยออกไปเป็นฟองอากาศทำให้ลาวาร้อนที่ไหลอยู่คงพุงเหมือนน้ำพุร้อน   ต่อเมื่อลาวาเย็นตัวและแข็งตัวจะกลายเป็นหินบะซอลต์   ซึ่งมีรูอากาศเป็นช่องอยู่ในเนื้อหิน   ส่วนลาวาที่มีปริมาณของธาตุซิลิคอนมากและถูกพ่นขึ้นมากองอยู่รอบๆ ปล่องภูเขาไฟ   เมื่อเย็นตัวและแข็งตัวจะเป็นหินแอนดีไซต์ไรโอไลต์ และ ออบซิเดียน เป็นต้นการระเบิดของภูเขาไฟ


          การระเบิดของภูเขาไฟอีกรูปอีกรูปแบบหนึ่ง   เป็นการระเบิดของหินหนืดแมกมา   ซึ่งโดยทั่วไปแมกมาจะมีแก๊สอยู่ด้วย   เมื่อแมกมาเคลื่อนขึ้นมาใกล้ผิวโลกตามช่องเปิด   แก๊สต่างๆ ที่ละลายอยู่จะแยกตัวออกเป็นฟองแก๊สจะเพิ่มจำนวนมากขึ้น   และขยายตัวอย่างรวดเร็วความหนืดขิงแมกมาตรงที่เกิดฟองจะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยจนเกิดแตกร้าวของฟองแก๊สพร้อมๆ กับการขยายตัวแล้วเกิดการระเบิดออกอย่างรุนแรงพ่นชิ้นส่วนภูเขาไฟออกมา   ส่วนมากเป็นเศษหินผลึกแร่ เถ้าภูเขาไฟ และฝุ่นภูเขาไฟ   ชิ้นส่วนภูเขาไฟ   เมื่อถูกระเบิดออกมาก็ปลิวฟุ้งไปในอากาศ   ต่อมาก็จะตกลงมาสะสมตัวบนผิวโลกทั้งในน้ำและบนบก   ส่วนชิ้นส่วนภูเขาไฟที่ยังมีไอน้ำและแก๊สประกอบอยู่ภายในที่มีอุณหภูมิและความดันสูง   เมื่อขยายตัวก็จะไหลพุ่งออกมาจากช่องที่เปิดอยู่สู่ผิวโลก แล้วไหลไปตามความลาดชันของพื้นที่ไปสะสมตัว ณ ที่หนึ่งชิ้นส่วนภูเขาไฟที่เกิดในลักษณะนี้   เมื่อเย็นตัวและแข็งตัวเป็นหินเรียกว่า หินตะกอนภูเขาไฟ (pyroclastic   rock)
          หินตะกอนภูเขาไฟ   เรียกชื่อตามขนาดและลักษณะของชิ้นส่วนที่พ่นออกมา เช่น   เถ้าภูเขาไฟขนาด 0.06-2 มิลลิเมตร   เมื่อแข็งตัวเป็นหินเรียกว่า หินทัฟฟ์ (tuff) ชิ้นส่วนภูเขาไฟที่ขนาดใหญ่กว่า 64 มิลลิเมตร   ถ้าเป็นเหลี่ยมเรียกว่า บล็อก  เมื่อแข็งตัวเป็นหินเรียกว่า หินกรวดเหลี่ยมภูเขาไฟ ถ้ารูปร่างกลมมนเพราะเย็นอย่างรวดเร็วในอากาศเรียกว่า บอมบ์ (bomb) เมื่อแข็งตัวเป็นหินเรียกว่า หินกรวดมนภูเขาไฟ ดังภาพ 1.9 และ 1.10


ภาพที่ 1.9 หินทัฟฟ์ และรอยคดโค้งจังหวัดนครนายก


 
ภาพที่ 1.10 หินกรวดเหลียมภูเขาไฟ   บริเวณน้ำตกวังม่วงอำเภอเมือง จังหวัดปราจีน


Comment

Comment:

Tweet

I think other web site proprietors should take this site as an model, very clean and magnificent user genial style and design, let alone the content. You are an expert in this topic!

#11 By bottes equitation (202.105.62.162) on 2013-10-30 08:21

FvubiM wow, awesome blog article.Really looking forward to read more.

#10 By GBhmKXxnCsHIySBFjsu (46.161.41.184) on 2013-10-24 15:48

The distinct style of the jacket allows for more diverse looks.

#9 By Parajumpers Sale here (120.42.93.189) on 2013-10-02 03:29

-post-*.html

#8 By bayern trikot 2012 (14.150.73.230) on 2013-09-27 15:49

Your web site is really useful. Many thanks for sharing.

#7 By maillot foot pays bas (202.105.60.107) on 2013-08-26 16:07

le soi-disant ?cross-point?? technologie qui contribue à afficher les actualizar r4 upgrade revolution for ds 3D à l’utilisateur. 6????? Attendez jusqu’à la mise à jour est finie avec whats the between nintendo ds lite and dsi. Cette carte peut 80's nintendo games list la dernière 3DS/XL v4, illimité DSi upgradable ★ Compatible avec toutes les éditions DS de différents types de langage adobe flash player for nintendo dsi xl Prise en charge NDS / DSL / DSi / LL / XL/N3DS ★ Supporte triche Action Replay ★ DLDI auto-patcher ★ compatible SDHC Micro SD 4G. <a href="http://www.jeu3ds.com/" title="jeu 3ds">jeu 3ds</a>

#6 By http://www.jeu3ds.com/ (219.136.103.129) on 2013-08-06 04:10

グッチ竹ハンドバッグ、現在起動。 <a href="http://www.maillots-foot-pas-chere.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#5 By http://www.maillots-foot-pas-chere.net/ (116.21.64.35) on 2013-07-23 18:55

もフォースクエア、Booyah、Yelp のような適用する機能 <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#4 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 16:47

index.php?act=ST&f=

#3 By maillot psg (103.7.57.18|202.105.90.156) on 2013-07-05 21:56

Very informative article post.Really thank you! Will read on… maillot foot http://2013maillotdefoot.webeden.co.uk/

#2 By maillot foot (103.7.57.18|202.105.62.240) on 2013-06-14 13:30

Agent X had gotten to us on a private stage. She experienced the X factor: The capacity to get men and women caught up. <a href="http://maillotfootballpascher.tumblr.com" title="maillot football">maillot football</a>

#1 By maillot football (103.7.57.18|14.147.204.223) on 2013-06-13 19:37