ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ

เทคโนโลยีอวกาศเป็นการนำหลักการทางวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการขยายขอบเขต

การศึกษาค้นคว้าทางด้านดาราศาสตร์และอวกาศ และประยุกต์ความรู้ที่ได้มาพัฒนา

ความเป็นอยู่ของมนุษย์เพื่อความอยู่รอดอย่างมีความสุขและยั่งยืน

- กล้องโทรทรรศน์เป็นเครื่องมือขยายขอบเขตการเห็นของมนุษย์ ช่วยขยายให้เห็น

รายละเอียดของดาวเคราะห์และวัตถุท้องฟ้าบางอย่าง ซึ่งนำไปสู่การปรับแก้ทฤษฎี

ความเชื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่พบเห็นในธรรมชาติ

1. กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง (Reflect telescope)

หลักการของกล้องโทรทัศน์ชนิดสะท้อนแสง 
กล้องจะรับแสงที่เข้ามากระทบกับกระจกเว้าที่อยู่ท้ายกล้องที่

เราเรียกว่า Primary Mirror แล้วรวมแสงสะท้อนกับ

กระจกระนาบหรือ ปริซึม เราเรียกว่า Secondary Mirror

ที่อยู่กลางลำกล้องเข้าสู่เลนซ์ตาขยายภาพอีกทีหนึ่ง 


อัตราขยายของกล้อง = ความยาวโฟกัสของกระจกเว้า
/

ความโฟกัสของเลนซ์ตา 

โครงสร้างภายในของกล้องแบบนิวโทเนียน

หรือกล้องแบบสะท้อนแสง

ข้อดีของกล้องชนิดนี้  
1. ใช้กระจกเว้าเป็นตัวรวมแสง ทำให้สามารถสร้างขนาดใหญ่มากๆได้ ซึ่งจะมี

ราคาถูกกว่าเลนซ์ที่มีขนาดเท่ากัน 
2. โดยทั้วไปกล้องชนิดนี้จะมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-6 นิ้วขึ้นไป ทำให้มี

การรวมแสงได้มากเหมาะที่จะใช้สังเกตวัตถุระยะไกลๆ เช่น กาแลกซี เนบิวล่า

เพราะมีความเข้มแสงน้อยมาก
3. ภาพที่ได้จากกล้องแบบสะท้อนแสง จะไม่กลับภาพซ้ายขวาเหมือนกล้อง

แบบหักเหแสง แต่การมองภาพอาจจะ หัวกลับบ้าง ขึ้นอยู่กับลักษณะการมอง

จากกล้องเพราะเป็นการมองที่หัวกล้อง ไม่ใช่ที่ท้ายกล้อง เหมือนกล้องแบบหักเหแสง
ข้อเสียของกล้องชนิดนี้ 
1. การสร้างนั้นยุ่งยากซับซ้อนมาก 
2. มีกระจกบานที่สองสะท้อนภาพอยู่กลางลำกล้อง ทำให้กีดขวางทางเดินของแสง

หากเส้นผ่านศูนย์กลาง กล้องเล็กมากๆ ดังนั้นกล้องแบบสะท้อนแสงนี้จะมักมีขนาดใหญ่

ตั้งแต่ 4.5 นิ้วขึ้นไป 

2. กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง (Refract telescope)

เป็นอุปกรณ์ที่สามารถขยายวัตถุที่อยู่ในระยะไกล

กาลิเลโอ เป็นบุคคลแรกที่ประดิษฐกล้องชนิดนี้ขึ้น

ประกอบด้วยเลนซ์นูนอย่างน้อยสองชิ้น คือ เลนซ์วัตถุ (Object Lens)เป็นเลนซ์ด้านรับแสงจากวัตถุ ซึ่งจะมีความยาวโฟกัสยาว (Fo) และเลนซ์ตา (Eyepieces) เป็นเลนซ์ที่ติดตาเราเวลามอง ซึ่งมีความยาวโฟกัสสั้น (Fe) กว่าเลนซ์วัตถุมากๆ 

อัตราการขยายของกล้อง = ความยาวโฟกัสเลนซ์วัตถุ Fo /ความยาวโฟกัสเลนซ์ตา Fe 

หลักการของกล้องโทรทัศน์ชนิดหักเหแสง 
เลนซ์วัตถุจะรับแสงจากวัตถุที่ระยะไกลๆแล้วจะเกิดภาพที่ตำแหน่งโฟกัส(Fo) เสมอ แล้ว เลนซ์ตัวที่สอง หรือ เลนซ์ตา (Fe) จะขยายภาพจากเลนซ์วัตถุอีกครั้ง ซึ่งต้องปรับระยะของเลนซ์ตา เพื่อให้ภาพจากเลนซ์วัตถุที่ตำแหน่ง Fo อยู่ใกล้กับ โฟกัสของเลนซ์ตา Fe และทำให้เกิดภาพชัดที่สุด

โครงสร้างภายในของกล้องแบบหักเหแสง ที่เลนซ์วัตถุมักจะให้เลนซ์สองแบบที่ทำมาจากวัสดุคนละประเภท เพื่อลดอาการคลาดสี

ข้อดีของกล้องแบบหักเหแสง
1. เป็นกล้องพื้นฐานที่สร้างได้ไม่ยากนัก 
2. โดยทั่วไปจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยๆจึงมีน้ำหนักเบา
ข้อเสียของกล้องแบบหักเหแสง
1. เนื่องจากมีเส้นผ่านศูนย์กลางน้อย ทำให้ปริมาณการรับแสงน้อยไม่เหมาะใช้ดูวัตถุไกลๆอย่าง กาแลกซีและเนบิวล่า
2. ใช้เลนซ์เป็นตัวหักเหแสง ทำให้เกิดการคลาดสีได้หากใช้เลนซ์คุณภาพไม่ดีพอ จึงต้องมีการใช้เลนซ์ หลายชิ้นประกอบกันทำให้มีราคาสูง 
3. ภาพที่ได้จากกล้องแบบหักเหแสงจะให้ภาพหัวกลับและกลับซ้ายขวา คืออ่านตัวหนังสือไม่ได้นั่นเอง ดังนั้นกล้องแบบนี้จะต้องมี diagonal prism เพื่อช่วยแก้ไขภาพ 

ประวัติการส่งยานอวกาศ

- พ. ศ. 1775 ชาวจีนใช้จรวดขับดันลูกธนูเป็นอาวุธ

- ประเทศไทยเล่นบั้งไฟในงานบุญ ( ไม่ได้บันทึกปี)

- พ. ศ. 2446 ไซออล คอฟสกี (Tsiokovski) ชาวรัสเซียได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้บุกเบิกความคิดในการเกิดทางระหว่างดาว ซึ่งต้องเดินทางผ่านห้วงอากาศ

- พ. ศ. 2469 โรเบิร์ต กอดดาร์ด (Robert Goddard) ชาวอเมริกันประสบความสำเร็จในการใช้จรวดเชื้อเพลิงเหลว

 

 

 

 

การส่งดาวเทียมและยานอวกาศขึ้นสู่อวกาศจะต้องอาศัยเทคโนโลยีจรวดเพื่อเอาชนะแรงดึงดูดของโลก ต่อมามีการพัฒนาระบบการขนส่งอวกาศซึ่งประกอบด้วย จรวดเชื้อเพลิงแข็ง ถังเชื้อเพลิงภายนอก และยานขนส่งอวกาศ ทำให้การส่งดาวเทียมและยานอวกาศมีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถนำชิ้นส่วนบางอย่างที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ ตลอดจนการแก้ปัญหาเพื่อให้มนุษย์สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในยานอวกาศด้วยการออกกำลังกาย

 

 

 

 

ความรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐานกับการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

- การส่งและควบคุมติดตามดาวเทียมและยานอวกาศอาศัยจรวดที่มีแรงขับดันจากเชื้อเพลิงเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตามกฎการเคลื่อนที่ข้อที่ 3 ของนิวตัน แรงกิริยาที่แก๊สร้อนถูกขับออกมาจากการเผาไหม้ เท่ากับแรงปฏิกิริยาที่กระทำต่อจรวด ส่งผลให้จรวดเคลื่อนที่ในทิศตรงข้าม ดังนั้นแรงดันของจรวดจะแปรตามความเร็วของแก๊สที่ถูกขับออกมาจากจรวด

- การพบอัตราส่วนที่เหมาะสมของเชื้อเพลิงกับสารที่ให้ออกซิเจน ซึ่งรวมกันเป็นสารขับดัน เช่น อัตราส่วนของสารขับดันที่ประกอบด้วยไฮโดรเจนเหลว ( เชื้อเพลิง) กับออกซิเจนเหลว เป็น 1 : 1.5 โดยน้ำหนัก เป็นต้น

- ความรู้เกี่ยวกับความเร็วในวงโคจรของยานอวกาศที่ระดับความสูงต่าง ๆ โดยที่ยานอวกาศไม่ตกลงมาสู่พื้นโลก เช่น ที่ความสูง 160 กิโลเมตร ยานอวกาศต้องโคจรด้วยความเร็วประมาณ 7.8 กิโลเมตรต่อวินาที

- ความรู้เกี่ยวกับการผลิตพลังงานไฟฟ้าในอวกาศ ซึ่งอาจผลิตได้จากแหล่งต่อไปนี้

- เซลล์สุริยะ (solar cells)

- เซลล์เชื้อเพลิง (fuel cells)

- เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์

จากความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ เช่น การพยากรณ์อากาศ โดยอาศัยข้อมูลจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา การสำรวจทรัพยากรของโลกจากดาวเทียมสำรวจทรัพยากร การสื่อสารโทรคมนาคมจากดาวเทียมสื่อสาร และการสังเกตการณ์ดาราศาสตร์จากดาวเทียมที่มีกล้องโทรทรรศน์และอุปกรณ์ดาราศาสตร์ และกล้องโทรทรรศน์อวกาศฮับเบิล

 

 

ผลของความก้าวหน้าด้านอวกาศ

จากการสำรวจอวกาศทำให้เกิดความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ทั้งความรู้เกี่ยวกับโลก อวกาศในห้วงลึก และการพัฒนาเทคโนโลยีที่จำเป็นต่อโครงการอวกาศ เป็นผลให้มนุษย์ได้รับประโยชน์จากความรู้ดังกล่าว ได้แก่

- ความก้าวหน้าของระบบโทรคมนาคม

- การใช้ดาวเทียมสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ

- ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้วยเครื่องมือวัด เครื่องมือตรวจจับ วัสดุศาสตร์ และเทคโนโลยีพลังงาน

- การเพิ่มพูนความรู้ในเชิงลึกและกว้างทางดาราศาสตร์

 
 

edit @ 16 Sep 2011 21:12:18 by jeerayoot senpanich

Comment

Comment:

Tweet

just like your friends, keep you in good mood all day.

#116 By NFL jerseys nike (27.155.138.92) on 2013-11-08 21:15

temperature assistance as well as safety you

#115 By moncler doudoune femme (27.155.138.92) on 2013-11-06 02:02

have the actual chair alongside a person, as well

#114 By Mulberry Outlet (27.151.92.192) on 2013-11-05 08:15

For just one, this is actually the very first feet found within clean drinking water, not really deep sea.

#113 By longchamp soldes (110.84.157.25) on 2013-11-02 20:53

great blog! the information you provide is quiet helpful, why i was not able to find it earlier. anyways ive subscribed to your feeds, keep the good work up.

#112 By bottes hiver 2012 pas cher (219.136.102.208) on 2013-10-31 09:54

rZIf2W Thanks for sharing, this is a fantastic article.

#111 By ZRmgehSqOsGVCNKnF (46.161.41.184) on 2013-10-27 00:06

o8lIDO I really liked your article.Really thank you! Keep writing.

#110 By wDYMGTGWCWHQlBDVntV (46.161.41.184) on 2013-10-25 21:43

47OMZ6 Major thankies for the blog article.Really looking forward to read more. Fantastic.

#109 By UVAWfXFISAVIkagcspt (46.161.41.184) on 2013-10-24 10:05

J3JV0S Thanks for the article.

#108 By QgklOXMCVEYq (46.161.41.184) on 2013-10-24 06:55

' after deleting the exchange account
Then again, its gross margin declined by 30 basis points annually in Q2 2013 to 42. 5%, typically due to rise with workcrews charges together with disparaging foreign exchange impression..

#106 By www.husbyefterskole.dk (192.99.3.173) on 2013-10-23 04:46

Cycle race champs demonstrated your allegiance toward Barbour pockets seeing that 1936. People are dishonoured by using expectations. You could get moored travel luggage, slouches, fretting hand sacks in addition to great hobos..

#105 By Woolrich Outlet Online (192.99.3.183) on 2013-10-22 17:02

Usually I do not learn article on blogs, but I would like to say that this write-up very forced me to take a look at and do so! Your writing style has been surprised me. Thank you, quite nice post.

#104 By Carte R4i pour DS XL (219.136.102.20) on 2013-10-22 00:22

????? 9 ????????????????????????????? | ??? ??????????????????

#103 By Nike Free Run 3.0 (198.27.68.188) on 2013-10-17 01:42

????? 9 ????????????????????????????? | ??? ??????????????????

#102 By Michael Kors Cheap (198.27.68.188) on 2013-10-17 01:30

Some people are available appealing tints of which do not get rid of color in spite of in the event ordinary get. That section could be out there buck. 90 6 months time all over.

#101 By jmorrow.com (192.99.3.183) on 2013-10-12 02:31

Anytime he / she arrived because of surgical procedure, these folks were together absent.

#100 By beats by dre (117.26.252.234) on 2013-09-22 22:46

xCyWW2 Muchos Gracias for your blog post.Much thanks again. Will read on...

#99 By BvyGNmSsXP (192.162.19.11) on 2013-09-06 10:00

????? 9 ????????????????????????????? | ??? ??????????????????

#98 By manorhouse1.com/Pictures/images/MP_toms.htm (27.159.207.71) on 2013-08-23 04:25

????? 9 ????????????????????????????? | ??? ??????????????????

#97 By art.ca/en/art/supplierssale.php (120.43.25.144) on 2013-08-20 22:37

????? 9 ????????????????????????????? | ??? ??????????????????

#96 By Toms Wedges Can Match Up With All Your Wardrobe (120.37.234.57) on 2013-08-20 14:02

It boot will be defined one of the most flourishing boot designed to hybrids in which time. It boot is enabled to aim for Nike Surroundings Sporting activities pleasure. It expected Nike Surroundings Utmost 247for the reason why in which Utmost darker metal boot is quite attractive the particular enhancement relating to all variable with lack of edcuation through the boot.

#95 By bligh.com.au/ifunkcms/supportcentre/contact_us.asp (5.39.69.25) on 2013-08-19 13:25

Letterman wanted to know, "Now any time you believed cycle have a look at, That i been told somebody gasp. Currently, is actually cycle have a look at exactly where you ought to always be or perhaps exactly where everyone not really desire to be? inches Douglas believed, "Um, hardly any. Simply no, you want to always be downwards from cycle 1 there is not really the actual enormous point you could be usually concerned about could it be dispersal of, thus i have always been start not to mention throat.

#94 By Nike Air Max 2013 Volt (5.39.69.25) on 2013-08-19 12:58

Allainz fell out from the working as being the Meadowlands identifying protection under the law accomplice around Sept '08 just after mass media memories showed up inside the better Manhattan space around Allianz candidacy like a arena support. All these memories taken care of the actual identifying protection under the law discussions as well as because situation as well tackled Allianz historical past like a key In german organization throughout the Nazi times. Following your memories showed up, That Meadowlands Ground Provider did not stick to additional discussions after that bowing that will stress through diverse categories which possessed outlined Allainz's fun-based activities together with the Nazi Authorities around Philippines..

#93 By Nike Air Max 1 (5.39.69.25) on 2013-08-19 12:50

Fathers and mothers even so confront the actual overwhelming job in relation to footwear with regard to kids through the online world. While using the great deal of your kid's footwear offered throughout the on the internet marketplace, which could make our minds up within the applicable sneakers with the job complex. Areas concepts to help with making the approach to get your kid's footwear on the internet with out complications.

#92 By Michael Kors Bags (5.39.69.25) on 2013-08-19 12:45

Not like a lot of native completely new automobile dealers, your assistance dept is certainly not open around the weekends. Using a different passing away, your gross sales operations is certainly wide open day after day involving 1 week, which include Sundays, once a lot of Charleston location automobile merchants are usually not open. One other assistance: This retailer possesses persons present to look at young children during the youngster's participate in location, termed FKO as well as "For Boys and girls Primarily. inch.

#91 By Cheap Barbour Jackets (5.39.69.25) on 2013-08-19 10:48

????? 9 ????????????????????????????? | ??? ??????????????????

#90 By manorhouse1.com/Seniors/b/pages/TM-29.htm (110.89.27.102) on 2013-08-19 01:14

http://www.thedataoctopus.co.uk/wp-includes/SimplePie/Registration.phpNike Free Run Sale UK

#89 By Nike Free UK (27.159.209.251) on 2013-08-18 09:57

webboard/index.php?topic=

#88 By MAILLOT BAYERN MUNICH PAS CHER (14.150.72.155) on 2013-08-16 11:36

????? 9 ????????????????????????????? | ??? ??????????????????

#87 By art.ca/en/art/mksuppliers.php (27.159.195.74) on 2013-08-15 14:58

????? 9 ????????????????????????????? | ??? ??????????????????

#86 By Oakley Sunglasses Frogskins UK Sale (27.153.228.6) on 2013-08-10 21:33

Maintenant votre?R4i Gold Pro?est compatible avec actualizar r4 upgrade revolution for ds 3DS/XL V4. La R4ids Gold 3DS est un populaire et abordable slot-1 carte R4i DSi qui vous permet de faire tourner the difference between nintendo ds lite and dsi jeux. a jamais été aussi facile 80's nintendo games list est-il mieux que le R4 DS régulière, Permet un accès adobe flash player for nintendo dsi xl à tous les boutons et les ports.

#85 By http://www.r4ifr.com/ (113.119.54.160) on 2013-07-31 14:20

Your military received complete army honours, their particular coffins covered in your Marriage a flag taken simply by bearer celebrations, while using regimental forage covering, belt, and also wreath over the top, in conjunction with any HAC Music group.

#84 By tiffany nike free runs (198.27.74.104) on 2013-07-27 16:00

Regrettably, worry is incredibly apparent any time viewed via your system in addition to dermis. It does not consider very much time over the realization of which pimple emanates from worry for many people.
グッチ竹ハンドバッグ、現在起動。 <a href="http://www.achetermaillotdefoot.com" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#82 By http://www.achetermaillotdefoot.com (116.21.64.35) on 2013-07-23 14:07

の組み合わせ。今日では google とビン <a href="http://www.maillot-de-foot-pascher.net/" title="maillot de foot">maillot de foot</a>

#81 By http://www.maillot-de-foot-pascher.net/ (202.105.62.65) on 2013-07-19 16:47

บทที่ 9 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ | โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

#80 By louis vuitton travel wallet (123.205.137.187) on 2013-07-19 14:53

บทที่ 9 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ | โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

#79 By Sac Louis Vuitton Pas Cher (123.205.137.187) on 2013-07-19 14:53

บทที่ 9 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ | โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

#78 By chanel outlet (123.205.137.187) on 2013-07-19 14:53

บทที่ 9 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ | โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

#77 By polo ralph lauren outlet (123.205.137.187) on 2013-07-19 14:53

บทที่ 9 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ | โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

#76 By Louis Vuitton UK (123.205.137.187) on 2013-07-19 14:53

บทที่ 9 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ | โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

#75 By celine handbags (123.205.137.187) on 2013-07-19 14:52

บทที่ 9 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ | โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

#74 By zara en ligne (123.205.137.187) on 2013-07-19 14:52

บทที่ 9 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ | โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

#73 By Louis Vuitton Artsy Bag (123.205.137.187) on 2013-07-19 14:52

religious beliefs specific niche market and also simple

#72 By michael kors watches (27.159.232.47) on 2013-07-17 10:17

your cultural globe. Any arrow will have to

#71 By nike free (27.159.232.47) on 2013-07-17 07:28

-post-*.html

#70 By maillot de foot (103.7.57.18|202.105.90.156) on 2013-07-05 18:03

บทที่ 9 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ | โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

#69 By Cheap Oakleys (103.7.57.18|120.43.23.51) on 2013-07-05 12:40

บทที่ 9 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศ | โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

#68 By cheap oakley sunglasses sale (103.7.57.18|120.43.23.51) on 2013-07-04 14:10

On every occasion That i convey firefall gold I can see most people look into others! :)

#67 By firefall gold (103.7.57.18|142.4.117.122) on 2013-07-04 03:04